Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur
Dag van de Ontwerpkracht, 6 juli 2022, Deventer

Dag van de Ontwerpkracht, 6 juli 2022, Deventer

De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen  (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) organiseren de Dag van de Ontwerpkracht.

De fysieke leefomgeving in Nederland staat onder druk door alle opgaven die een plek moeten krijgen: duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, biodiversiteit en natuurherstel, de daling en verzilting van de bodem, maar ook de transitie van de landbouw en de overstap op schone energie. De BNSP en de NVTL organiseren op 6 juli in Deventer een conferentie over de noodzaak om deze opgaven in samenhang én met kwaliteit op te pakken: de Dag van de Ontwerpkracht. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  (VRO) zal het programma Mooi Nederland en de Novex nader toelichten.

Actueel

Hoe actueel, urgent, complex en tegelijk kansrijk de thematiek van de aanstaande conferentie van de BNSP en de NVTL in Deventer is, illustreert een van de zes masterclasses op de Dag van de Ontwerpkracht. In de masterclass ‘conventionele landbouw versus stikstof’ worden de kansen en knelpunten in de Gelderse Vallei aangekaart, aan de hand van de ruimtelijke verkenning Foodvalley van ontwerpbureau FABRIcations. Die verkenning maakt inzichtelijk hoe de landbouwtransitie in de Gelderse Vallei gekoppeld zou kunnen worden aan circulaire veehouderij, klimaatadaptatie, verstedelijking, recreatie en energie.

Kennis verdiepen

Samen met alle stakeholders de kennis verdiepen over de dilemma’s, complexiteit en het speelveld van de grote opgaven, dat is de insteek van de Dag van de Ontwerpkracht die BNSP en NVTL op 6 juli in Deventer organiseren. Minister Hugo de Jonge is een van de hoofdsprekers op de Dag van de Ontwerpkracht – naast landschapsarchitect Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs) en architect Winy Maas (MVRDV).  

Brede allianties, vaardige opdrachtgevers

Regie vraagt om organisatie; een integrale benadering van de grote opgaven vergt vaardige opdrachtgevers en brede allianties, opgebouwd uit alle betrokken stakeholders – opdrachtgevers en overheden, kennisinstellingen en adviseurs, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, bestuurders en ontwerpers.

Volgens de beroepsverenigingen is voor alle partijen nog veel te leren als het er om gaat de grote opgaven in samenhang én met kwaliteit op te pakken: hoe stel je een goed team samen, wat is een adequate opdrachtformulering, hoe worden budgetten adequaat bepaald, op welke wijze kunnen processen optimaal worden vormgegeven?

Oplossingen verbeelden

Ontwerpers vertolken in dit proces een bijzondere rol. Planologen, stedenbouwers en landschapsarchitecten kunnen binnen breed samengestelde allianties met ontwerpend onderzoek vraagstukken ontrafelen, de complexiteit van opgaven inzichtelijk maken, kansen en knelpunten in beeld brengen, belangen verenigen en oplossingen verbeelden. 

Masterclasses

Op de Dag van de Ontwerpkracht onderzoeken deelnemers in zes masterclasses de kansen en mogelijkheden voor een integrale aanpak van verstedelijking, de toekomst van het landschap en de energietransitie – met inspirerende voorbeelden en in discussie met belanghebbenden. Verdere bijdragen op de Dag van de Ontwerkracht komen onder meer van Wageningen University & Research, Vereniging Deltametropool, advies- en ingenieursbureau Tauw, Witteveen + Bos, de gemeente Deventer, Metropoolregio Amsterdam en vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Plannenparade

De Dag van de Ontwerpkracht markeert ook de aftrap van de Plannenparade, de rondreizende expositie die gedurende een jaar op verschillende locaties in Nederland ontwerpen toont waarin de grote opgaven zijn geïncorporeerd.

Dag van de Ontwerpkracht

Voor: vertegenwoordigers van alle betrokken stakeholders, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen

Waar: Schouwburg Deventer

Wanneer: woensdag 6 juli, 09.00 – 18:00

Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL en Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen BNSP

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details