Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur
FOAMGLAS® blijft investeren in brandveiligheid

FOAMGLAS® blijft investeren in brandveiligheid

Vaak blijft het bij materiële en ecologische schade, maar brand veroorzaakt jaarlijks ook vele doden. Brandpreventie is daarom een cruciaal gegeven voor ieder die voor het ontwerp, de bouw en het beheer van een pand verantwoordelijk is. FOAMGLAS® is een materiaal dat niet enkel prima isoleert. Het is absoluut onbrandbaar en draagt niet bij tot verdere brandontwikkeling. Dat blijkt uit de diverse aanvullende brandproeven die FOAMGLAS® de laatste jaren heeft laten uitvoeren

Op Europese schaal zijn er volgens de Statistieken van het World Fire Statistics Centre over 2014-2018 gemiddeld elke dag +/- 5.000 branden geweest, waarbij op jaarbasis zo’n 4.000 dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van brand is een veelvoud daarvan. Het leed van slachtoffers is een gevolg  van de vlammen maar voor het overgrote deel van inademing van rook en giftige gassen die vrijkomen tijdens de brand. Rook verhindert bovendien de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweerlui. 

Ook de economische gevolgen van brand – verlies aan goederen, onderbreking van activiteiten, winstderving, hogere verzekeringspremies… – zijn aanzienlijk. Voeg daarbij de impact van de verbrandingsgassen en het vervuilde bluswater op het milieu. Brandpreventie is daarom van bijzonder groot belang. 

Isolatie en brandveiligheid in één 

De brandveiligheid van een gebouw hangt mede af van de gebruikte materialen. FOAMGLAS® vervult binnen de bouwsector een voortrekkersrol op het vlak van thermische, duurzame en bovendien brandveilige isolatie. Terwijl andere isolatiematerialen bij brand toxische dampen kunnen afgeven en het vuur helpen verspreiden, behoort FOAMGLAS® tot de hoogste en veiligste van de 7 brandreactieklassen: ‘klasse A1’. Dit komt door de unieke samenstelling van het materiaal: 100% glas met een gesloten celstructuur. FOAMGLAS® isolatieplaten zijn totaal anorganisch en niet-exothermisch. Ze bevatten geen vlam-vertragende additieven en ook geen bindmiddelen, en bij brand ontwikkelen ze geen rook of giftige gassen. Gevolg: de vluchtroutes voor bewoners blijven zichtbaar en de brandweer kan vlotter ingrijpen. 

FOAMGLAS® is perfect bestand tegen vlammen en hogere  temperaturen. Het vervormt of smelt niet, veroorzaakt geen hete druppels, en draagt nooit bij tot vlamoverslag.   

Per 5 cm 30 minuten extra brandweerstand   

Behalve ‘totaal ontbrandbaar’ heeft FOAMGLAS®-isolatie nog een ander belangrijk voordeel: bij brand vormt het een barrière tegen de vlammen. Wanneer cellulair glas aan vuur wordt blootgesteld, begint het oppervlak te smelten en terzelfdertijd te verglazen of te stollen. Hierbij ontstaat een soort hitteschild, waardoor het de brandwerendheid van andere bouwelementen verhoogt.  

Brandweerstandstesten van Warrington Fire Gent wijzen uit dat FOAMGLAS® platen van 50 mm dik de brandwerendheid van gemetselde muren met 30 minuten verlengt. Iedere 5 cm FOAMGLAS® vermeerdert de brandweerstand dus met een half uur. Met platen van 150 mm dik verhoogt de brandwerendheid van de muren met 90 minuten.  

In de laatste 10-jaar werden op diverse FOAMGLAS®-opbouwen grootschalige brand-weerstandsproeven uitgevoerd. Met name op binnenisolatie, dakisolatie op geprofileerde staalplaat, en twee systemen voor gevelisolatie: geventileerde gevel en verkleefde gevel met steenstrips. Een uitgebreid overzicht van de uitgevoerde testen en bereikte resultaten is opgenomen in een overzichtelijke tabel. De betreffende rapporten zijn gratis verkrijgbaar na aanvraag op https://www.foamglas.com/nl-nl/contact

Interessante informatie over de brandreactie en de brandwerendheid van bouwmaterialen en over de toepassingen van FOAMGLAS®-isolatie is te vinden in de brochure FOAMGLAS® Brandpreventie. Deze is gratis te verkrijgen via https://www.foamglas.com/nl-nl/download    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details