Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur
MPG VAN NIEUWBOUW VERLAGEN MET KOOLTHERM® ISOLATIE
Kingspan Insulation werkt nauw samen met leveranciers om de uitstoot in de gehele keten te beperken.

MPG VAN NIEUWBOUW VERLAGEN MET KOOLTHERM® ISOLATIE

Met de registratie van negen Kooltherm® isolatieproducten in de relevante toepassingsgebieden van de Nationale Milieudatabase (NMD), ontstaat voor architecten, adviseurs en projectontwikkelaars de mogelijkheid om Kooltherm® te selecteren in een MPG-berekening. En daarmee kunnen zij de milieuprestatie van het gebouw eenvoudig verlagen.

Bij de bouw van nieuwe woningen en kantoren moet volgens het Nederlandse Bouwbesluit verplicht een Milieuprestatiegebouw-berekening (MPG) worden gemaakt. De MPG is de som van de individuele milieukostenindicatoren (MKI’s) van alle toegepaste materialen in het gebouw, uitgedrukt in een bedrag per vierkante meter BVO per jaar. De MKI is een fictieve waarde die staat voor de maatschappelijke kosten die nodig zijn om de milieueffecten van de toegepaste materialen weer ongedaan te maken. In de huidige wetgeving geldt een MPG-eis van 0,8 voor woningen. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen tot 0,5 uiterlijk in 2030. 

Isolatie kan van positieve invloed zijn op de MPG van nieuwe woningen en kantoren.

Nationale Milieudatabase

Een MPG-berekening wordt gemaakt op basis van productgegevens, die in de Nationale Milieudatabase (NMD) staan. Voor de registratie wordt een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd, die alle milieueffecten van een product in kaart brengt over de gehele levensloop. Ook de prestaties van de producten spelen een rol. Deze effecten worden uitgedrukt in een reeks milieu-indicatoren, die in Nederland worden gewogen en samengevoegd tot een één-punt-score: de MKI.

MPG beïnvloeden

“Dat betekent dat je in de ontwerpfase op productniveau de MPG van het gebouw kunt beïnvloeden door te kiezen voor producten met een lage MKI-score”, zegt Frank Postma, eigenaar van onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau Bouwvisie. “Van isolatiemateriaal is de MKI-score niet erg hoog en ook de invloed op de totale MKI-score is, met maximaal 15%, beperkt. Toch kan het wel degelijk van positieve invloed zijn op de MPG van nieuwe woningen en kantoren”, aldus Postma.

Kooltherm ® producten hebben een laag MKI.

Eenvoudig berekenen

Via verschillende rekeninstrumenten kunnen architecten, ingenieurs en adviseurs eenvoudig een MPG-berekening maken. Postma: “In ons rekenprogramma staan alle in de NMD opgenomen en gecategoriseerde producten met, per levensfase, de MKI-score beschreven. Daarmee kun je in het ontwerp dus al heel gericht sturen op een zo laag mogelijke MPG”, aldus Postma. Recentelijk zijn ook de MKI-scores van de Kooltherm®-isolatieplaten geregistreerd en zijn deze vanaf nu dus ook toe te passen in berekeningen. 

Planet Passionate

De lage MKI-scores van het Kooltherm®-assortiment zijn ook het gevolg van het Planet Passionate-programma van Kingspan Insulation. Daarin werkt de producent nauw samen met leveranciers om de uitstoot in de gehele keten te beperken en wordt intern gekeken hoe zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van groene energiebronnen. Volgens Postma sluit die ambitie aan bij de verdere ontwikkeling en aanscherping van de MPG. “Wordt nu voor de MPG voornamelijk gekeken naar betere isolatiewaarden, dunnere isolatiematerialen aan de gevel en de milieuprestatie van materialen, in de toekomst komen daar aanvullende en verzwarende eisen bij. Zo gaan ook zaken als cradle2cradle, hergebruik en de hoeveelheid milieubelastende materialen in producten een grotere rol spelen.”

Meer weten?

Ontdek hier welke Kooltherm® producten opgenomen zijn in de NMD of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details