Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur
Nieuwe wetgeving voor alle partijen in de keten. Opleverdossier gevelbouw helpt Wkb-proof bouwen

Nieuwe wetgeving voor alle partijen in de keten. Opleverdossier gevelbouw helpt Wkb-proof bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die ingaat per 1 januari 2023, vraagt partijen in de bouw om zelf zorg te dragen voor het voldoen aan alle voorschriften en het bewijs hiervoor ook vast te leggen. De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, heeft haar VMRG Keurmerk kwaliteitssysteem volledig aangepast aan de Wkb. Gevelbouwers met het VMRG Keurmerk helpen hun opdrachtgevers zo een handje door te zorgen voor een gedegen VMRG Keurmerk opleverdossier gevelbouw.

De nieuwe wetgeving geldt voor alle partijen in de bouwketen: ontwikkelaars/opdrachtgevers (incl. architect en voorschrijvers), aannemers, onderaannemers, kwaliteitsborgers en bevoegd gezag. Omdat de VMRG-gevelbouwers binnen het bouwproces fungeren als onderaannemers, zal de bouwer van een gebouw zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de gevel één op één verleggen naar de desbetreffende gevelbouwer. Een werkgroep binnen de VMRG heeft het VMRG Keurmerk Kwaliteitssysteem aangepast aan deze nieuwe wet.

Risicobeoordeling en beheersplan

Volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet bij de melding ‘bouwactiviteit’ – uiterlijk vier weken vóór de start van de bouw – een risicobeoordeling van het bouwwerk en een daarop gebaseerd beheersplan worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. Een gevelbouwer met VMRG Keurmerk gaat ook op deze wijze te werk. De risicobeoordeling bevat alle risico’s die er mogelijk toe kunnen leiden dat een gevel uiteindelijk – als het klaar is – niet aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen voldoet. Het beheersplan bevat de beheersmaatregelen die nodig om de risico’s tegen te gaan. Deze  worden vervolgens vastgelegd in het keurings- en borgingsplan. Uitgangspunten hierin zijn dat die zaken vastgelegd worden die achteraf niet meer te controleren zijn (onderdelen van de gevel die aan het zicht worden onttrokken) en dat er gecontroleerd wordt om er voor te zorgen dat een fout zo snel mogelijk uit te proces geëlimineerd wordt.

Opleverdossier gevelbouw

De uitkomst van het keurings- en borgingsplan, aangevuld met tekeningen, berekeningen, informatie over de gebruiksfuncties, de gebruikte materialen en beheer en onderhoud, vormt het VMRG Keurmerk opleverdossier gevelbouw. Dit opleverdossier gevelbouw past naadloos in het dossier van de aannemer. De aannemer genereert het dossier bevoegd gezag (alleen gevolgklasse 1) en/of het consumenten/opleverdossier (alle gevolgklassen).

Nieuw kwaliteitssysteem

Dat alles vraagt ook om aanpassingen in de interne kwaliteits- en procescontroles. Veel van de gevel wordt al bepaald tijdens het engineerings- (en werkvoorbereidings-)proces. Het is de belangrijkste reden waarom dit proces een prominente plaats krijgt in het nieuwe kwaliteitssysteem. Naast dit genoemde specifieke proces, VMRG Keurmerk Engineering genoemd, vormen VMRG Keurmerk Productie en VMRG Keurmerk Montage de twee andere deelprocessen binnen het nieuwe VMRG Keurmerk kwaliteitssysteem. 

Keurings- en borgingsplan 

Schematisch is het proces te zien in Figuur 1 hieronder. De blauwe lijnen zijn de informatiestromen binnen het VMRG Keurmerk bedrijf én de informatiestromen tussen opdrachtgever en VMRG Keurmerk bedrijf. Tussen de opdrachtgever en VMRG Keurmerk Engineering worden ook de voorwaarden en uitvoering van het bouwkundig kader besproken en vastgelegd. 

De groene lijnen geven de output van de drie processen die op hun beurt weer de input zijn voor het opleverdossier gevelbouw. De lijn tussen de opdrachtgever en VMRG Keurmerk Montage heeft betrekking op het bouwkundig kader. De opdrachtgever moet deze aanleveren zoals overeen gekomen met VMRG Keurmerk Engineering. Indien dit niet door VMRG Keurmerk Montage wordt aangetroffen, kan er niet gemonteerd worden. Het nieuwe kwaliteitssysteem wordt projectmatig en is planning gestuurd. 

Dit heeft geleid tot een keurings- en borgingsplan waarin is aangegeven op welke manier er gecontroleerd moet worden én welke zaken vastgelegd en opgenomen moeten worden in het VMRG Keurmerk opleverdossier gevelbouw. Daarbij wordt specifiek aangegeven hoe vaak er gecontroleerd moet worden en hoe zaken vastgelegd moeten worden, bijvoorbeeld door foto’s. Het resultaat wordt opgenomen in het VMRG Keurmerk opleverdossier gevelbouw. 

Video

Dit nieuwe kwaliteitssysteem is bij alle VMRG Keurmerk bedrijven geïntroduceerd en wordt door input van deze bedrijven nog verder geoptimaliseerd. Voor opdrachtgevers en aannemers betekent dit dat zij erop kunnen vertrouwen dat zij bij het inschakelen van een VMRG Keurmerk bedrijf verzekerd zijn van een gedegen opleverdossier gevelbouw.

Bekijk ook de video over dit proces en het VMRG Keurmerk opleverdossier Gevelbouw. U kunt deze video vinden op het VMRG Keurmerk YouTube kanaal.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details