Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur
Uw kantoorgebouw aantoonbaar gezond!
Met het Binnenklimaat Label wordt in één oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is.

Uw kantoorgebouw aantoonbaar gezond!

Samenwerkingspartners Binnenklimaat Nederland en TVVL zorgden in 2018 voor een laagdrempelige methode om ambities voor gezonde kantoren te formuleren. Op 9 februari werd een nieuwe mijlpaal bereikt. 

Op deze dag is het Binnenklimaat Label gelanceerd, dat de prestaties van kantoorgebouwen moet borgen. Het initiatief voor het kwaliteitslabel komt van Binnenklimaat Nederland, TVVL, bba Binnenmilieu, FHI Gebouw Automatisering, TNO, Office Vitae en Rijksvastgoedbedrijf.

Of een kantoor aan de normen van het Binnenklimaat Label voldoet, wordt getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het PvE Gezonde Kantoren: binnenluchtkwaliteit (lucht), thermisch binnenklimaat (klimaat), licht en geluid. Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan en klasse B betekent ‘goed’. De beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’. “Met de drie categorieën kunnen opdrachtgevers bij wijze van spreken zeggen: ‘Ik wil een kantoor in klasse A’”, zegt Remi Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland. “De publicatie biedt vervolgens voldoende richtlijnen om lucht, klimaat, licht en geluid goed in te vullen én de gewenste beoordeling te halen. Bovendien worden handige tips gegeven om bijvoorbeeld van klasse C naar A te gaan. Zo kan bijvoorbeeld al een klasse C-beoordeling behaald worden met een relatieve luchtvochtigheid (RV) van 70%, terwijl voor klasse A de RV tussen de 30 en 70% moet liggen en de bevochtigingsinstallatie ‘legionellaproof’ moet zijn.”

Grote invloed op onze gezondheid

De kantoormarkt is volop in beweging, weet Hompe. Zowel bij nieuwbouw, renovatie als transformatie krijgt de energieprestatie veel aandacht. Maar welke garanties zijn er dat deze kantoorgebouwen ook na hun oplevering goed (genoeg) scoren op aspecten als gezondheid, comfort en productiviteit? 

“Lucht, klimaat, licht en geluid hebben veel invloed op het binnenklimaat en daarmee ook op de gezondheid van mensen”, vertelt hij. “Een belangrijk onderdeel van het PvE Gezonde Kantoren is dan ook het inzichtelijk maken van de effecten op productiviteit en ziekteverzuim. Hiermee wordt duidelijk welke impact een maatregel heeft. Dat maakt het makkelijker om de juiste afweging te maken over welke duurzaamheidsdoelen in een gezonde werkomgeving doorgevoerd kunnen worden. Om de richtlijnen uit het PvE verder te versnellen, is er nu dus het Binnenklimaat Label. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Het label geeft gebouweigenaren bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk worden behaald.”

Kantoren die over het Binnenklimaat Label beschikken, zijn aantoonbaar gezond.

Kwaliteitsborging en monitoring

De binnenklimaatexperts van TVVL en Binnenklimaat Nederland verzorgen graag een nulmeting op locatie, geven advies én zien toe op de prestatieborging. De benodigde data van lucht, klimaat, licht en geluid wordt verkregen door op strategische plekken sensoren te plaatsen. Alle data wordt actief gemonitord. Bovendien worden medewerkers jaarlijks in een enquête bevraagd over hun welbevinden. 

“Op basis van deze harde én zachte data wordt bepaald of een gebouw presteert als gewenst”, aldus Hompe. “Kantoren die over het Binnenklimaat Label beschikken, zijn dan ook aantoonbaar gezond. Hiermee hebben gebouweigenaren tevens een extra troef in handen, wanneer zij leegstaande kantoorruimtes willen verhuren.”

Diverse gratis tools

Een goed binnenmilieu in kantoren is belangrijk om een gezonde en comfortabele werkomgeving te garanderen. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat bij nieuwbouw én renovatie vooraf eisen worden geformuleerd ten aanzien van binnenmilieukwaliteit. Om ontwerpers, installateurs en aannemers hierin te ondersteunen, zijn diverse gratis tools beschikbaar op het Platform Binnenklimaattechniek (www.binnenklimaattechniek.nl). Het platform biedt uitgebreide kennis over keurmerken, kwaliteitsstandaarden en wet- en regelgeving. Daarnaast vindt u hier verschillende tools, zoals de Life Cycle Cost tool en Besparingsmeter Luchtgordijn. Onder het kopje ‘downloads’ staan diverse bestekken op het gebied van onderhoud & beheer en ventilatie, evenals het Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2021. 

Deze publicatie is een update van de oorspronkelijke versie uit 2018 en opgesteld in samenwerking met diverse marktpartijen en (branche)organisaties. Wilt u meer informatie of het label aanvragen? Ga dan naar
www.binnenklimaatlabel.nl.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details