Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur
VMRG Keurmerk, meer dan een goed gevelproduct
In kaart brengen van de staat van gebouwen (FaSA). (Beeld: AeroScan)

VMRG Keurmerk, meer dan een goed gevelproduct

Met een VMRG Keurmerk dat wordt voorgeschreven in bestekken, omdat bedrijven met een VMRG Keurmerk certificaat ook keihard kunnen aantonen dat zij leveren conform de hoge kwaliteitsstandaard van de VMRG Kwaliteitseisen.  

Alle gevelbouwers met dit keurmerk krijgen namelijk elk jaar keuringen door SKG-IKOB Certificatie, niet alleen in de fabriek, maar ook op de bouwplaats. En kwaliteit stopt niet bij een goed product, de bedrijven maken zich samen ook sterk voor het milieu. Al jaren zet de VMRG zich in voor hergebruik en recycling binnen de keten door middel van onderzoeken, pilotprojecten en het stimuleren van en meewerken aan innovaties.

Uitstekende milieuscore

Door alle circulaire inspanningen in de metalen gevelbranche, is een aluminium raamkozijn gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk nu één van de betere keuzes voor het milieu. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers voor aluminium gevelelementen die recent zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het voor de bouw- en gevelbranche uitzonderlijk hoge percentage circulaire gehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore. 

Waar komt deze positieve milieuscore vandaan? Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op.  

55% circulair aluminium 

De metalen gevelbranche heeft zich samen met andere partijen ingespannen om een kringloop van metalen gevelproducten te realiseren. Deze inspanningen komen terug in de cijfers. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Dit branchegemiddelde van 55% is zowel in de bouw- als in de gevelbranche uitzonderlijk hoog. Om een idee te geven, de aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030. 

Milieuprestaties voor gebouwen

Onlangs heeft de VMRG Levenscyclus Analyses (LCA’s) laten maken voor aluminium raamkozijnen gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. In een LCA wordt de milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus bepaald. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Diverse milieueffecten tijdens dit proces worden beoordeeld. De nieuwe positieve milieudata die hieruit naar voren komen zijn inmiddels verwerkt in de verschillende rekentools voor het berekenen van milieuprestaties voor gebouwen (MPG). Deze zijn te vinden onder:

– Aluminium raamkozijn, vast kozijn, met VMRG Keurmerk;

– Aluminium raamkozijn, vleugeldeel, met VMRG Keurmerk.

Voor deze LCA’s zijn gemiddelde branchedata gebruikt van bedrijven met het VMRG
Keurmerk. 

Van deze aluminium kozijnen met VMRG Keurmerk is een Environmental Product Declaration beschikbaar. Dit is een gestandaardiseerd document dat informeert over de mogelijke impact van een product op het milieu en de menselijke gezondheid. Deze is te vinden op de website van de VMRG. 

Circulaire geveleconomie

De branche spant zich in om de kringloop (metaal uit de gevel, weer terug in de gevel) nog beter te sluiten waardoor het positieve effect op de milieuprestatie alleen maar toeneemt. Dit doet de branche onder meer door de introductie van circulaire businessmodellen van ‘recycling’ en ‘gevel met terugkoopgarantie’ tot ‘facade-as-a-service’. Samen scheiden de bedrijven metalen producten afkomstig uit een gevel zo schoon mogelijk en zorgen ervoor dat de producten en materialen retour komen voor nieuwe gevels. Zo is het mogelijk om tot in lengte van dagen de kringloop te blijven doorlopen en het aandeel circulair zo hoog mogelijk maken. Dit doet de VMRG niet alleen binnen haar eigen branche, maar zij heeft ook het initiatief genomen om de samenwerking te zoeken met andere gevel gerelateerde brancheorganisaties en de overheid om tot een circulaire geveleconomie te komen.

Producentenverantwoordelijkheid

Deze samenwerking leidde ertoe dat het kabinet een verkennend onderzoek ’Producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ aan de Tweede Kamer toezegde. Dit onderzoek, dat bestond uit twee delen, is in 2020 afgerond. Het eerste deel, een haalbaarheidsonderzoek, heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen waar de bedrijven en branches mee aan de slag kunnen. Het tweede deel van het onderzoek had als doel om de potentie van een circulaire geveleconomie te bepalen. Zowel de situatie begin 2020 (0-meting) als de potentie in 2030, 2050 en verder. En er ligt een enorme potentie op het gebied van circulariteit, losmaakbaarheid en CO2 reductie. De organisaties samen maken zich sterk om stap voor stap met innovatieprojecten en maatregelen het volle potentieel voor de gevelbouw te benutten.

Aluminium schroot en broodjes samen de oven in.

Productenpaspoort

Een inmiddels ontwikkelde innovatie, is Cirlinq, een digitaal productenpaspoort. De VMRG was één van de initiatiefnemers hiervan. Om circulair te kunnen werken, is het belangrijk dat de juiste informatie beschikbaar is. Met deze nieuw ontwikkelde applicatie Cirlinq is het koppelen van informatie aan producten geen probleem. Van elk individueel gevelonderdeel is eenvoudig de meest gedetailleerde informatie over de hele levenscyclus te achterhalen. Bijvoorbeeld wie het gemaakt heeft, uit welke deelproducten en materialen het bestaat en hoe en wanneer het onderhouden is. Informatie die bij hergebruik van producten of materialen of voor recycling onontbeerlijk is. 

Onderhoud voorspellen

Een nog lopend innovatieproject waarin de VMRG participeert, is Facade Service Applicatie (FaSA). Met deze applicatie wordt niet alleen de huidige staat van gebouwen in kaart gebracht, maar ook het toekomstig onderhoud met behulp van slimme algoritmes voorspeld. Hiervoor worden sensoren, drones en kunstmatige intelligentie ingezet. Deze metingen worden automatisch samengebracht, geanalyseerd en resulteren in strategische sturing op het gevelonderhoud. Met goed onderhoud op het juiste moment wordt de levensduur van een gevel verlengd. Daarnaast maakt deze technologie het mogelijk om de waarde van vastgoed over een langere termijn nauwkeuriger te bepalen. Dit is van belang voor het hergebruiken van producten en grondstoffen in een circulaire economie.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details