Tagarchief: AGC Glass Europe

AGC Glass Europe kondigt nieuw assortiment floatglas met lagere CO2-uitstoot aan

Naamloos-5
Lees het gehele artikel

AGC Glass Europe werkt voortdurend aan de verlaging van de milieu-impact van zijn productieprocessen om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst. In het kader van zijn routekaart naar CO2-neutraliteit heeft AGC aangekondigd tegen eind 2022 een assortiment floatglas te gaan produceren met een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot, namelijk minder dan 7 kg CO2 per m2 voor helder floatglas (4 mm dik). Hierdoor zal AGC, een van de grootste producenten van vlakglas ter wereld, de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van dit floatglas met meer dan 40%  verminderen[1].

Om tegen 2050 een CO2-neutrale glasproductie te bereiken, moet rekening worden gehouden met alle schakels in de waardeketen. Dit houdt onder meer in dat bij de glasproductieprocessen geen CO2 meer mag worden uitgestoten en dat ook alle CO2-uitstoot uit de toeleveringsketen voorafgaand aan onze processen en andere indirecte uitstoot moet worden uitgebannen. Nu alle emissies in de waardeketen zijn aangepakt, kan AGC de eerste stappen aankondigen op weg naar CO2-neutraliteit: de organisatie zal tegen eind 2022 een nieuw assortiment floatglas met een lagere CO2-voetafdruk lanceren.

Productie van CO2-arm glas: een holistische benadering

AGC hanteert een holistische aanpak om op duurzame wijze CO2-arm glas te produceren:

 1. Duurzame bevoorrading van grondstoffen
 2. Gebruik van zeer efficiënte smeltovens
 3. Meer gebruik van glasscherven (gerecycled glas)
 4. Gebruik van groene energiebronnen
 5. Optimalisatie van het vervoer tussen de locaties van de Groep ten behoeve van de afwerkingsprocessen.
 6. Optimalisatie van het vervoer van afgewerkte producten

Toepassing van de holistische benadering op de eerste CO2-arme productierun te Moustier 

De productievestiging van AGC Glass Europe in Moustier, België, wordt de eerste productielocatie van AGC waar glas zal worden vervaardigd met een lage CO2-uitstoot, aangezien deze locatie inmiddels met succes is omgebouwd om te voldoen aan de vereiste strenge voorwaarden.
De ligging van de productielocatie in Moustier is centraal voor wat betreft de duurzame bevoorrading van duurzame grondstoffen en strategisch voor een optimale belevering van klanten.

1. Duurzame bevoorrading van grondstoffen

Moustier – de eerste productielocatie voor floatglas op het Europese vasteland – profiteert onder meer van de plaatselijke beschikbaarheid van zeer zuiver zand, dat een minimale behandeling vergt alvorens te worden gebruikt voor de productie van floatglas. Sinds enkele jaren wordt 75 procent van de benodigde grondstoffen – niet alleen zand maar ook andere grondstoffen – per binnenschip naar de aan de rivier de Samber gelegen productielocatie vervoerd om ter plaatse te worden gelost.

Natriumcarbonaat is een belangrijke grondstof bij de glasproductie. Dit zorgt er namelijk voor dat zand, het hoofdbestanddeel, op lagere temperaturen kan worden gesmolten. De CO2-voetafdruk van natriumcarbonaat varieert sterk, afhankelijk van het proces dat voor de productie ervan wordt gebruikt. De productielocatie van Moustier zal haar CO2-arme glasproductie baseren op natriumcarbonaat met zijn lagere CO2-voetafdruk.

2. Gebruik van zeer efficiënte smeltovens

Een van de ovens in Moustier heeft inmiddels onlangs een “koude reparatie” ondergaan (smeltovens worden om de vijftien tot achttien jaar volledig gereviseerd), waarbij nieuwe technologieën zijn toegepast, waaronder electro-boosting. Dit houdt in dat het zand wordt gesmolten met gebruikmaking van elektriciteit, waardoor de productie minder afhankelijk is van geïmporteerd aardgas. Dit innoverende productieproces is een grote stap in de routekaart van de onderneming op weg naar CO2-neutraliteit.

3. Meer gebruik van glasscherven (gerecycled glas)
De productielocatie van Moustier – gelegen in een regio met een groot aantal verwerkers – trouwe klanten en dochterondernemingen van de Groep – verhoogt al vele jaren het aandeel glasscherven in het productieproces door meerdere recyclingstromen te benutten. Voor dit nieuwe floatglas met een lagere CO2-uitstoot zal, dankzij nieuwe glasschervenstromen, meer dan vijftig procent van het gebruikte glas bestaan uit gerecycled glas, wat een significante hoeveelheid mag heten.[2].

4. Gebruik van groene energiebronnen

AGC zal ter plaatse zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit opwekken. In België, het thuisland van de onderneming, zijn alle daken van de productielocaties en kantoren voorzien van geïntegreerde zonnepanelen, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk is verminderd. Bovendien heeft de onderneming haar eigen windmolen bij de productielocatie in Seneffe, op enkele kilometers van Moustier. 
Op de locatie van Moustier zal extra hernieuwbare elektriciteit worden betrokken van energieparken op en buiten de locatie (waaronder warmtekrachtkoppeling (WKK) en zonnepanelen).

5. Optimalisatie van het vervoer tussen de locaties van de Groep ten behoeve van de afwerkingsprocessen.

Ook de logistiek maakt deel uit van de holistische aanpak van AGC. Om de synergie tussen productie en afwerking zo groot mogelijk te maken en het vervoer en de CO2-uitstoot te beperken, lamineert AGC de glasplaten tot veiligheidsglas in Moustier zelf, terwijl de coatings worden aangebracht in Lodelinsart, welke locatie zich op slechts 25 km afstand bevindt.

6. Optimalisatie van het vervoer van afgewerkte producten

De strategische ligging van de productielocatie in Moustier zorgt voor optimale afstanden waarover de eindproducten moeten worden vervoerd. De omliggende gebieden van Noord-Frankrijk, de Benelux en het westen van Duitsland zijn dichtbevolkt, met vele klanten op minder dan 250 km afstand.

Het assortiment CO2-arm glas biedt meerdere verwerkingsmogelijkheden

De lancering van het nieuwe assortiment van AGC van CO2-arme floatglasproducten op basis van helder floatglas, nu met een ruim veertig procent kleinere CO2-voetafdruk ten opzichte van de uitgangswaarde van AGC Glass Europe, zal eind 2022 plaatsvinden: minder dan 7 kg CO2 per m2  voor 4 mm helder floatglas. Dit CO2-arme floatglas zal worden verwerkt tot het belangrijkste aanbod functionele beglazingsproducten van AGC:

 • Gelaagd veiligheidsglas: Stratobel- en Stratophone
 • Warmte-isolerend glas: iplus
 • Zonwerend glas: Stopray-, ipasol- en Energy

Deze nieuwe producten met een kleine CO2-voetafdruk zullen dezelfde esthetiek, kwaliteit en technische prestaties bieden, die men gewend is van de traditionele floatglasproducten van AGC.

AGC is voornemens de in Moustier opgedane ervaring te benutten en zijn kennis over de productie van floatglas met een lagere CO2-uitstoot gaandeweg overbrengen naar andere locaties, te beginnen met die van Seingbouse, Frankrijk, begin 2023.

Ons eerste aanbod CO2-arm glas is een belangrijke mijlpaal in het kader van de routekaart van AGC op weg naar glasproductie met een lagere CO2-uitstoot.

Davide Cappellino, President van Architectural Glass Europe & Americas Company, besluit: “Ons eerste aanbod CO2-arm glas is een belangrijke mijlpaal in het kader van de routekaart van AGC op weg naar glasproductie met een lagere CO2-uitstoot. Wij zijn blij dat wij onze klanten beglazing kunnen aanbieden waarbij, vanaf de winning van de grondstoffen tot het uiteindelijke plaatsen, ongeveer 40% minder CO2wordt uitgestoten dan bij ons standaard floatglas het geval is. Dit is een aanzienlijke verlaging en een grote stap in de richting van CO2-neutraliteit in het bouwwezen.”


VIDEO
: AGC hanteert een holistische aanpak om op duurzame wijze CO2-arm glas te produceren.


Meer informatie over AGC Glass Europe vindt u op www.agc-glass.eu en op de productpagina’s op www.agc-yourglass.com. 

[1] Vergeleken met de uitgangssituatie van AGC Glass Europe: EPD voor Planibel in de INIES-database

[2] Doorgaans wordt voor de productie van helder floatglas ongeveer 20% aan glasscherven gebruikt.

AGC Glass Europe kondigt nieuw aanbod koolstofarm glas aan

Naamloos-3
Lees het gehele artikel

Om bij te dragen aan een duurzame wereld, zet AGC Glass Europe zich in om producten op de markt te brengen, die duurzame ontwikkeling bevorderen en de impact van productieprocessen op het milieu minimaliseren.

De Groep gaat nu nog een stap verder met deze duurzame aanpak en kondigt een nieuw glasassortiment aan met een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk, dat eind 2022 op de markt zal komen.

De details zullen in september tijdens een persconferentie op de glasstec 2022 in Düsseldorf worden bekendgemaakt.

AGC’s Routekaart naar CO2-neutraliteit

In het kader van zijn Routekaart naar CO2-neutraliteit richt AGC zich op de overschakeling naar nieuwe technologieën, duurzame
grondstoffen, alternatieve energiebronnen en meer glasrecycling om zowel proces-gerelateerde als indirecte emissies te verminderen. Na geavanceerde tests en succesvolle proefproducties zal AGC een nieuw assortiment CO2-arm glas gaan produceren, waarvan de eerste bestellingen tegen eind 2022 geleverd gaan worden.

Davide Cappellino, President van AGC Architectural Glass Europe & Americas Company.

AGC heeft al laten weten dat het uiterlijk in 2050 CO2-neutraliteit wil zijn, met als tussentijdse doelstelling om de directe en indirecte CO2-uitstoot met 30% te verminderen tegen 2030*. De routekaart om dit doel te bereiken en de indirecte CO2-uitstoot te verminderen omvat een reeks maatregelen voor de komende jaren, gebaseerd op een geïntegreerde aanpak – van onderzoek en ontwikkeling, inkoop en productie over de volledige toeleveringsketen en het transport, tot het sluiten van de kringloop volgens de Cradle to Cradle benadering.

“Om CO2-neutraliteit te bereiken is een holistische transformatie van onze glasproductie nodig,” aldus Davide Cappellino, President van AGC Architectural Glass Europe & Americas Company. “Dit strekt zich uit van het betrekken en gebruiken van duurzame grondstoffen en het verhogen van het aandeel gerecyclede glasscherven tot de manier waarop het glas wordt gesmolten met behulp van nieuwe technologieën, alternatieve energiebronnen en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie – zonder daarbij het ontwerp en het gebruik van onze producten uit het oog te verliezen.”

Eerste productie van CO2-arm glas

Dankzij gecombineerde maatregelen in verschillende onlangs gemoderniseerde ovens heeft de Groep de CO2-voetafdruk van een deel van haar productie weten te verkleinen.

“Met veel trots kan ik dan ook aankondigen dat wij bij AGC, dankzij onze doorlopende ontwikkelingen op het gebied van koolstofvrije productie, tegen eind 2022 onze eerste CO2-arme glasproducten zullen lanceren,” aldus Cappellino. “Dit is een cruciale mijlpaal op onze weg naar CO2-neutraliteit.”

Achtergrond: AGC’s inzet voor duurzaam bouwen

Al vele jaren besteedt AGC Glass Europe 50% van zijn R&D budget aan onderzoek en ontwikkeling van duurzame producten, die zijn ecologische voetafdruk in de toekomst klimaatpositief zullen maken. Met het oog hierop toetst AGC de duurzaamheid van zijn uitgebreide aanbod aan een holistische benadering, die op drie bewezen pijlers steunt:

 1. Milieuproductverklaringen (EPD’s) en levenscyclusanalyses (LCA’s)
  De EPD-reis van AGC Glass Europe begon al in 2009 met de publicatie van de eerste EPD voor floatglas. Vandaag zijn de meeste AGC-producten voorzien van EPD’s.
 2. De CO2-voetafdruk van de onderneming
  De eerste berekening van de CO2-voetafdruk van AGC werd in 2009 uitgevoerd en werd tot 2020 om de drie jaar herhaald. Inmiddels wordt de voetafdruk jaarlijks berekend om de vorderingen op het gebied van de CO2-routekaart op de voet te kunnen volgen. Momenteel wordt voor elke ton CO₂-uitstoot, die wordt veroorzaakt door de activiteiten van AGC Glass Europe, meer dan negen ton CO₂ bespaard door het gebruik van energie-efficiënte producten.
 3. Cradle to Cradle milieucertificering van producten
  In 2010 kreeg AGC als eerste Europese glasfabrikant het Cradle to Cradle Certificaat toegekend voor floatglas en voor glas met een magnetroncoating. Vandaag de dag is van alle glasfabrikanten AGC de producent met de grootste portefeuille aan Cradle to Cradle gecertificeerde® glasproducten.

*Emissies perimeter 1, 2 en 3 vergeleken met 2019. Voor meer info: https://www.agc.com/en/news/pdf/20220610e.pdf

AGC lanceert nieuwe website voor zijn assortiment brandwerend glas

naamloos-1-kopieren-4
Lees het gehele artikel

De nieuwe meertalige website van Pyrobel zet het merk op een samenhangende en onmiskenbaar moderne wijze neer en dient als effectief hulpmiddel voor de belangrijkste markten in en buiten Europa.

Uitgebreide website met belangrijke informatie – in acht talen!

De nieuwe website – die zich hoofdzakelijk richt op architecten en glasprofessionals – presenteert het brede aanbod Pyrobel-oplossingen met een brandwerendheidsduur van 15 tot 180 minuten: snijdbaar Pyrobel en Pyrobelite, Pyrobel-T voor extra grote formaten en Pyropane-glas dat zowel gecoat als gehard is (leverbaar als enkel en als dubbel glas) voor buitentoepassingen.

Tevens biedt de website een uitputtende bron voor technische informatie: wet- en regelgeving, CE-markering, brandwerendheidstests, informatie over de opslag en handlingvan producten en nog veel meer.

Gebruiksvriendelijke productkiezer

De website biedt daarnaast een productkiezer – een tool die gebruikers de juiste oplossing helpt te vinden voor hun projecten, op basis van belangrijke criteria zoals gewenste productprestaties, brandwerendheidsduur, type/merk kozijn enz. Ook biedt de website fraaie, in het oog springende foto’s van projecten waarin Pyrobel-producten met succes zijn verwerkt en waar ze zorgen voor veiligheid en buitengewone esthetiek.

Bekijk de nieuwe website en oordeel zelf: www.agc-pyrobel.com.

AGC Glass Europe presenteert SunEwat

naamloos-2-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Een nieuwe serie energieopwekkende glas-geveloplossingen

In de meeste gevallen geldt de gevel letterlijk als het meest beeldbepalend aspect van een gebouw. In deze snel veranderende wereld moeten architecten en ontwerpers zich continu aanpassen om te kunnen voldoen aan steeds strengere milieunormen en eisen op het gebied van kostenefficiëntie. Dit geldt met name voor gebouwen: die nemen ongeveer veertig procent van alle energieverbruik in de EU voor hun rekening. Met deze kennis is de businessunit Active Glass van AGC Glass Europe bezig de toekomst van gevels vorm te geven met de introductie van zijn gloednieuwe en innovatieve productassortiment van betaalbare energiebesparende geveloplossingen zonder in te leveren op ontwerp, esthetiek, prestatie of kwaliteit.

Specialisten in zonne-energie

Dit nieuwe productassortiment van AGC Glass Europe, dat bedoeld is om te worden verwerkt in gevelramen, borstweringen, gevelbekleding en overige toepassingen, is het resultaat van een intensieve samenwerking met speciaal geselecteerde partners, waaronder PHYSEE Technologies, Sonnenstromfabrik, SolTech en Solar Visuals. “Door hun deskundigheid op het gebied van zonne-energie te combineren met onze expertise op het gebied van glas is er nu een breed scala aan geavanceerde oplossingen, die de integratie van zonnecellen behelzen”, aldus Xavier Sahyoun, leidinggevende van de businessunit Active Glass van AGC Glass Europe.

Naadloze integratie

Hij vervolgt: “De productenreeks SunEwat is een revolutie in vergelijking met traditionele, niet zulke fraaie zonnepanelen. Onze modules voldoen aan de vereiste van bijna energieneutrale gebouwen, en blijven gevelontwerpers onbegrensde mogelijkheden bieden, ten aanzien van architectuur en esthetiek, maar ook integratie in gebouwen. De SunEwat-oplossingen zijn bovendien kostenefficiënt en verdienen zich binnen no time terug.”

De SunEwat-serie

SunEwat is verkrijgbaar onder de namen Vision Square, Vision Stripe en SmartSkin. SunEwat zorgt ervoor dat architecten en ontwerpers in alle vrijheid kunnen spelen met de verschillende elementen van doorzicht, SunEwat biedt daarmee elegante oplossingen voor groene energie met behoud van de doorzichtigheid en functies van het glas. SmartSkin is een dynamische en innovatieve geveloplossing van PHYSEE Technologies, waarin zonnecellen en zelflerende sensoren worden samengebracht in een intelligent gebouwbeheersysteem.

De merknamen

SunEwat-producten voor borstweringen worden verkocht onder de namen Stopray Active, Artlite Active en Lacobel T Active.
In deze producten gaan de zonnecellen volledig schuil achter een coating, creatieve ontwerpen of een laklaag om projecten te laten schitteren en tevens ook optimaal energie te laten opwekken met een kortere terugverdientijd. Artlite Active, dat is ontwikkeld in samenwerking met Solar Visuals, is een innovatieve oplossing die het mogelijk maakt om de gevelbekleding helemaal aan te passen aan eigen wensen, met oneindige mogelijkheden wat betreft visuele elementen, kleuren en opdrukken. Lacobel T Active is een oplossing die zorgt dat het doorzichtglas en de borstwering visueel niet van elkaar te onderscheiden zijn. Stopray Vision-coatings voor ramen kunnen nu optimaal worden gecombineerd met Stopray Active, een actieve versie voor borstweringen voor voortreffelijke esthetiek en een uniforme aanblik.

De toekomst van gevels

AGC Glass Europe is ’s werelds toonaangevende fabrikant van vlakglas en mondiaal de grootste leverancier voor de bouwsector. Daarnaast is AGC Glass Europe een belangrijke partner voor de auto-industrie, de zonne-energiesector en ondernemingen die hoogwaardige technologie ontwikkelen. Met ruim tien jaar ervaring op het gebied van actieve glastechnologieën en talrijke succesvolle projecten over de hele wereld bouwt AGC Glass Europe aan een versnelde transitie naar slimme, duurzame gebouwen zonder in te leveren op esthetiek of prestaties.

Voor meer informatie: www.agc-activeglass.com