Tagarchief: Brandveiligheid

Duurzame brandveilige gevels steeds essentiëler

Photo-page-archi-comm-2022
Lees het gehele artikel

Veilig hout door brandwerende isolatie

Goed isoleren, maar zeker ook goed ventileren, zijn belangrijke thema’s in de bouw. Nu de zomers steeds warmer worden zien we dat goede geveloplossingen belangrijk zijn, die niet alleen warmte binnenhouden in de winter, maar ook warmte kwijt kunnen in de zomer. FB® Cavity Barrier maakt een brandveilige én geventileerde gevel van hout mogelijk.

“Houten geveloplossingen zijn meer en meer gevraagd, dat bleek ook tijdens de beurs GEVEL 2022”, zegt Erik Hansen, bij ODICE verantwoordelijk voor verkoop in de Benelux. Dit is een duurzame keuze en kan volgens Hansen ook bijdragen aan goede isolatie, zoals in Noord Scandinavische landen al bewezen wordt.

De factoren van brandveiligheid

In Nederland wordt brandklasse B gevraagd voor nieuwbouw. Deze brandklasse moet door het complete opbouwsysteem getoond worden. De brandklasse van de gevelbekleding is niet genoeg. De B-Klasse is met hout geveloplossing haalbaar in bepaalde opbouwsystemen maar niet in alle constructies. Het manco van de huidige regels bestaat uit het feit dat de gevelconstructie zelden getest wordt, en het Bouwbesluit geen bewijs vraagt van de wettelijke eisen, maar alleen het aannemelijk wil maken. Dit concludeert het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook in de ‘Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels’.

Het Ministerie erkent dat de brandveiligheid van gevels afhankelijk is van de manier waarop deze is opgebouwd. Hansen: “Brandklasse B moet getoond worden op het compleet gevel opbouwsysteem. Bij de geventileerde gevel systemen is de brandklasse-B moelijker te behalen. De brandklasse van de gevelbekleding alleen is echter niet genoeg, ook is er een verschil tussen brandreactie en brandweerstand. Beide kanten van de gevel moeten beschermd worden. Geventileerde spouwen hebben het nadeel dat een brand zich erdoor kan verspreiden. Door de trek gaat dit aan de binnenkant 5 tot 10 keer sneller dan aan de buitenzijde.”

Brand in luchtspouw stoppen

Door de luchtspouw van geventileerde gevels in kleinere brandcompartimenten te verdelen, kan de verdere verspreiding van de brand via de luchtspouw worden tegengegaan. 

“Hiervoor bieden wij de oplossing FB® Cavity Barrier aan. Dit draagt bij aan zowel de brandreactie als de brandweerstand. FB® Cavity Barrier is een unieke, gepatenteerde passieve brandwerende isolatie die de vlammen onmiddellijk tegenhoudt, de luchtspleet van de geventileerde gevel op betrouwbare wijze afsluit en de verspreiding van vlammen tot 90 minuten lang voorkomt. Eén laag is voldoende voor een vertraging voor 30 minuten. Op deze manier dragen wij eraan bij om geventileerde houten gevelbekleding aantoonbaar brandveiliger te maken. We maken de grijze zone zo wit mogelijk.”    

Verantwoording voor kwalitatief aluminium

Lees het gehele artikel

SAPA by Hydro is helemaal klaar voor deze veranderende markt en neemt bewust de verantwoordelijkheid voor aluminiumproducten van hoge kwaliteit.

Roger Cremer, Country Manager Benelux van SAPA: “De Hydro Group is een van de grootste aluminium toeleveranciers in Europa. Eén van de merken binnen de Building & Construction tak is SAPA, een van oorsprong Scandinavisch merk met een nuchtere inslag en vier kantoren in de Benelux.” Het Benelux-hoofdkantoor is te vinden in Landen, net als de ontwerpbureaus, de R&D, een testcentrum, en een showroom van 400 m².

Fabricator: Alu Verschueren, Sint-Niklaas, Arch: Van Raemdonck – Milliau Architecten – Arch. Steven Milliau, Sint-Niklaas (Beeld: info@fclama.be)

Cremer: “We bevinden ons in een veranderende markt. Eerst werden brandwerende ramen, deuren en gevels door een veelvoud van gevelbouwers aangeboden. De normeringen voor deze producten en de regulering is in de afgelopen jaren echter steeds strenger geworden. Door de CE markering moet de fabrikant nu meer en diepgaandere kennis hebben van het product en de brandwerende markt.” Ook voor de gevelbouwer en architect heeft dit gevolgen. “Zij moeten meer in detail testrapporten kunnen lezen en interpreteren.”

Belang van CE-markering

Volgens Cremer biedt de CE-markering  een garantie op een kwalitatief product: “Het gaat het erom dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Architecten zijn terecht kritisch; ze willen dat het verhaal van de leverancier klopt. Het is belangrijk dat we hier als markt bewust verantwoording voor nemen.”

SAPA biedt een breed scala aan producten aan. “Zij voldoen allemaal aan de normen van deze tijd. Als een architect een gebouw ontwerpt komt hij bijvoorbeeld een hoek tegen waar 60 minuten brandwerendheid gehaald moet worden, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, of beide. Met dat verhaal kan hij bij onze adviseurs komen, die het product aanraden dat voldoet aan de eisen en het juiste design heeft.”

Arch: Architectenbureau Cepezed b.v, Delft, fabricator: Rollecate BV, Staphorst

Eén van die producten is de Avantis 70 FR. Cremer: “Dit is een brandwerend aluminium raamsysteem dat onder meer aan de Nederlandse EW30 eis voldoet en gecombineerd kan worden met inbraakwerende eigenschappen. De brandwerende vliesgevel Elegance 52 FR is toch wel één van onze paradepaardjes. Dat deze gevel brandwerend is, is eigenlijk van buiten niet te zien. Hier is gerecycled materiaal in verwerkt. Duurzaamheid is namelijk belangrijk voor ons.”  

FOAMGLAS® blijft investeren in brandveiligheid

graphic-118756_large kopiëren
Lees het gehele artikel

Vaak blijft het bij materiële en ecologische schade, maar brand veroorzaakt jaarlijks ook vele doden. Brandpreventie is daarom een cruciaal gegeven voor ieder die voor het ontwerp, de bouw en het beheer van een pand verantwoordelijk is. FOAMGLAS® is een materiaal dat niet enkel prima isoleert. Het is absoluut onbrandbaar en draagt niet bij tot verdere brandontwikkeling. Dat blijkt uit de diverse aanvullende brandproeven die FOAMGLAS® de laatste jaren heeft laten uitvoeren

Op Europese schaal zijn er volgens de Statistieken van het World Fire Statistics Centre over 2014-2018 gemiddeld elke dag +/- 5.000 branden geweest, waarbij op jaarbasis zo’n 4.000 dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van brand is een veelvoud daarvan. Het leed van slachtoffers is een gevolg  van de vlammen maar voor het overgrote deel van inademing van rook en giftige gassen die vrijkomen tijdens de brand. Rook verhindert bovendien de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweerlui. 

Ook de economische gevolgen van brand – verlies aan goederen, onderbreking van activiteiten, winstderving, hogere verzekeringspremies… – zijn aanzienlijk. Voeg daarbij de impact van de verbrandingsgassen en het vervuilde bluswater op het milieu. Brandpreventie is daarom van bijzonder groot belang. 

Isolatie en brandveiligheid in één 

De brandveiligheid van een gebouw hangt mede af van de gebruikte materialen. FOAMGLAS® vervult binnen de bouwsector een voortrekkersrol op het vlak van thermische, duurzame en bovendien brandveilige isolatie. Terwijl andere isolatiematerialen bij brand toxische dampen kunnen afgeven en het vuur helpen verspreiden, behoort FOAMGLAS® tot de hoogste en veiligste van de 7 brandreactieklassen: ‘klasse A1’. Dit komt door de unieke samenstelling van het materiaal: 100% glas met een gesloten celstructuur. FOAMGLAS® isolatieplaten zijn totaal anorganisch en niet-exothermisch. Ze bevatten geen vlam-vertragende additieven en ook geen bindmiddelen, en bij brand ontwikkelen ze geen rook of giftige gassen. Gevolg: de vluchtroutes voor bewoners blijven zichtbaar en de brandweer kan vlotter ingrijpen. 

FOAMGLAS® is perfect bestand tegen vlammen en hogere  temperaturen. Het vervormt of smelt niet, veroorzaakt geen hete druppels, en draagt nooit bij tot vlamoverslag.   

Per 5 cm 30 minuten extra brandweerstand   

Behalve ‘totaal ontbrandbaar’ heeft FOAMGLAS®-isolatie nog een ander belangrijk voordeel: bij brand vormt het een barrière tegen de vlammen. Wanneer cellulair glas aan vuur wordt blootgesteld, begint het oppervlak te smelten en terzelfdertijd te verglazen of te stollen. Hierbij ontstaat een soort hitteschild, waardoor het de brandwerendheid van andere bouwelementen verhoogt.  

Brandweerstandstesten van Warrington Fire Gent wijzen uit dat FOAMGLAS® platen van 50 mm dik de brandwerendheid van gemetselde muren met 30 minuten verlengt. Iedere 5 cm FOAMGLAS® vermeerdert de brandweerstand dus met een half uur. Met platen van 150 mm dik verhoogt de brandwerendheid van de muren met 90 minuten.  

In de laatste 10-jaar werden op diverse FOAMGLAS®-opbouwen grootschalige brand-weerstandsproeven uitgevoerd. Met name op binnenisolatie, dakisolatie op geprofileerde staalplaat, en twee systemen voor gevelisolatie: geventileerde gevel en verkleefde gevel met steenstrips. Een uitgebreid overzicht van de uitgevoerde testen en bereikte resultaten is opgenomen in een overzichtelijke tabel. De betreffende rapporten zijn gratis verkrijgbaar na aanvraag op https://www.foamglas.com/nl-nl/contact

Interessante informatie over de brandreactie en de brandwerendheid van bouwmaterialen en over de toepassingen van FOAMGLAS®-isolatie is te vinden in de brochure FOAMGLAS® Brandpreventie. Deze is gratis te verkrijgen via https://www.foamglas.com/nl-nl/download    

Brandveiligheid van geventileerde gevels

Mjøstårnet Voll Arkitekter AS kopiëren
Lees het gehele artikel

Branden die zich verspreiden door kieren in de constructie, bijvoorbeeld in spouwen achter de gevelbekleding, vormen een groot risico voor snelle brandvoortplanting. Deze branden zijn voor de brandweer moeilijk te bereiken en te blussen. 

Erik Hansen, bij Odice verantwoordelijk voor verkoop in de Benelux vertelt dat geventileerde gevels veel worden gebruikt in de bouw vanwege een aantal voordelen. 

“Deze kunnen zorgen voor verbeterde thermische isolatie en drukvereffening om schimmelvorming en vochtproblemen te voorkomen. Daarnaast hebben zij een breed scala aan esthetische en ontwerpmogelijkheden. Bij brand kan de luchtspleet achter de bekleding echter bijdragen tot de snelle verspreiding van de vlammen. Het vuur kan zich dan vijf tot tien keer sneller verspreiden dan aan de buitenzijde van de gevelbekleding.”

In Nederland gelden de normen NEN 6068 en 6069 – A1: 2016 voor de verticale compartimentering van gevels. Om de luchtspleet van geventileerde gevels brandcompartimenten te verdelen, worden verschillende barrières gebruikt, zoals geperforeerd en niet-geperforeerd staal en steenwol met of zonder opschuimend materiaal. 

Hansen: “Sommige barrières veroorzaken problemen. Zij verminderen de vrije luchtstroom, houden vocht vast en door niet-opschuimende barrières kan de brand zich voortplanten. Een ander probleem met de zogenaamde ‘traditionele’ ventilerende spouwmuren is dat zij het kunnen begeven wanneer de bekleding beweegt. Het kan zijn dat het opschuimend materiaal niet goed uitzet om een breder wordende spouw op te vullen, omdat het niet voldoende aanwezig is. Een ander probleem is wikkelplastic, dat smelt, ontvlamt, druppelt en het vuur verder verspreidt.”

Om een volledige ventilatie van de geventileerde gevel te verzekeren, de verspreiding van een brand te voorkomen en de hier boven vermelde problemen te vermijden, biedt Odice de oplossing FB® Cavity Barrier aan. 

“FB Cavity Barrier is een unieke, gepatenteerde passieve brandwerende isolatie die de vlammen onmiddellijk tegenhoudt, de luchtspleet van de geventileerde gevel op betrouwbare wijze afsluit en de verspreiding van vlammen tot 90 minuten lang voorkomt. Dankzij het ontwerp van de FB Cavity Barrier blijft de microporeuze laag – die de brandwerende isolatie vormt – op zijn plaats. Bovendien vormt de FB Cavity Barrier geen brandende druppels. FB Cavity Barrier houdt brandende druppels vast die afkomstig kunnen zijn van andere materialen van de gevel en voorkomt het binnendringen van kleine sintels in de geventileerde spouw.” 

FB Cavity Barrier is getest volgens EN 1366-4:2006, gecertificeerd als een brandwerend product in de brandklassen EI30, EI60, EI90, en getest volgens: ASTM2912, SP105, Lepir2 en BS8414.    

‘We moeten met z’n allen veel meer durven doorvragen!’

©NFP-190142-253 kopiëren
Lees het gehele artikel

In de afgelopen maanden lijken architecten en ontwerpers meer belangstelling te hebben gekregen voor het thema ‘brandveilig bouwen’. Natuurlijk is dat een goede zaak, zegt Leo Oosterveen, branchemanager bij vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), die deze doelgroepen nu ook nadrukkelijk ziet bij de aanmeldingen voor de webinars van BBN. “Maar ik zeg eerlijk dat ik tegelijkertijd niet precies weet waarom die belangstelling zo is gegroeid. Echter, het is bij lange na nog niet genoeg. Sterker: ik vind het nog steeds verbijsterend dat brandveiligheid niet overal een leidend en geprioriteerd thema is. Het gaat om de veiligheid van de gebruikers van de gebouwen!

De oproep van Oosterveen is helder:  “Het bewustzijn ten aanzien van brandgevaar moet omhoog. Kijk bijvoorbeeld eens naar de architectenopleidingen. Ik heb signalen dat daar maar slechts 2 uurtjes aandacht wordt besteed aan brandveiligheid. Veel te weinig. Daarnaast doe ik ook een appèl op bijvoorbeeld de gebouweigenaren. Ook zij lijken vaak niet alle benodigde kennis in huis te hebben terwijl ze wel de (wettelijke!) verantwoordelijkheid dragen. Een oplossing om de keten te prikkelen is dan ook niet zo heel erg ingewikkeld: veel meer opdrachtgevers dan nu het geval is  zouden de keuze voor een architect moeten baseren op het criterium: besteedt de architect in zijn ontwerp gefundeerd aandacht aan de brandveiligheid van zijn ontwerp?”

Oosterveen begrijpt aan de andere kant echter wel heel goed dat een architect aan veel meer zaken moet denken. “De materialisering, de klimaateisen, natuurlijk de functionaliteit, de in’s en out’s van een locatie…  Ja, ik snap wel dat de dynamiek heel groot is. Maar ik snap niet dat ‘brandveiligheid’ in dat kader te vaak als ‘extreem kostenverhogend en als gevaar voor ontwerpvrijheid’ wordt gezien. Toch is dát ook weer te pareren: want als je juist veel eerder in het voortraject – dus bij de ontwerpers en de architecten – de ‘brandveiligheid’ agendeert, dan haal je verderop in het traject juist de winst. Met andere woorden: ik pleit voor veel meer aandacht voor brandveiligheid en het doorvragen hierover. Óók een architect kan nadenken over de vraag hoe snel je van de twintigste etage naar beneden kunt komen als er brand is. Kun je eventuele rookontwikkeling voorspellen? Hoe is het gebouw gecompartimenteerd? En niet onbelangrijk: blijft het gebouw staan? En, hoe lang?”

“Het zijn – wat mij betreft – allemaal logische vragen die je kunt stellen. Dus; we moeten met z’n allen meer het lef hebben om méér te durven vragen. Laten we gewoon ons boerenverstand wat vaker gebruiken. Misschien zouden we wat minder opportunistisch moeten willen zijn. Want, we kunnen ons dat ‘makkelijke gedrag’ toch niet veroorloven juist ook als het gaat om een kwestie van leven of dood? Immers, linksom of rechtsom: als we ontwerpen én bouwen, dan doen we dat wel voor échte mensen.”  

Op woensdag 6 oktober organiseert BBN een webinar ‘Brandveiligheid van gevels’. Deelname is kosteloos. En met name architecten en ontwerpers worden uitgenodigd hier aan deel te nemen. Aanmelden geschiedt via www.bbn.nu 

Op 25 november staat overigens ook een webinar gepland waarbij gebouw-eigenaren worden uitgedaagd vragen te stellen. Meer informatie op www.bbn.nu