Tagarchief: GND

Veiligheid boven alles. Maar doe dat wel met bewijs: kies voor het garantielabel van GND

Stichting GDN
Lees het gehele artikel

Niemand zal dat statement willen betwisten. De in de markt bekende labels van GND zijn de bevestiging van die veiligheidsambities.Inleiding

Met deze labels wordt voldaan aan het bouwbesluit én met de GND-zekerheidsklassen bieden de bij GND aangesloten fabrikanten ook nog eens garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde producten. “Ons advies is daarom helder”,  zegt Henk Breel directeur bij de overkoepelende belangenorganisatie GND. “Een architect zou bij het voorschrijven die zekerheidslabels meteen moeten meenemen. Al vanaf het ontwerp ‘moeten’ we het immers met z’n allen al over veiligheid willen hebben.”

Op de vraag of de architecten en ontwerpers dan niet worden beperkt in hun ontwerpvrijheden, is Henk ook helder. “Laat hen ook vooral een beetje eigenwijs blijven. Dat is juist hun kracht. We hebben immers in de markt nog steeds die geweldige creativiteit nodig. De vrijheid van architecten om iets te ontwerpen blijft dus staan. Ik ben er daarnaast van overtuigd dat de fabrikanten van deuren ook creatief genoeg zijn waardoor ze altijd met passende oplossingen komen binnen de gestelde ontwerpen. Ik durf hier zelfs te stellen dat de fabrikanten vrijwel alles kunnen.”

Toch erkent Henk dat er de komende jaren wellicht een spanningsveld kan ontstaan. “De vraag is welke standaard we gaan kiezen in Europa. Dat is moeilijk te voorspellen. In Europa wordt immers wel gestreefd naar een zekere harmonisering en we zien ook dat Nederland niet leidend is in die discussie, maar feit is wel dat we nu hier met z’n allen al wel voldoen aan die Europese afspraken. Ik voorzie daar dus niet zo veel problemen. Wij – als belangenorganisatie – hoeven daar dan dus ook niet zo veel energie in te stoppen.”

De architecten en de vormgevers kunnen dus ‘hun gang’ blijven gaan. “Sowieso heeft de architect een thema als duurzaamheid al scherp omarmd. Verder kunnen wij hem er alleen nog maar op attenderen dat bijvoorbeeld in het tweede kwartaal van dit jaar de nieuwe eisen van rookwerendheid ingaan en dat alle componenten dan worden getest. Maar de bij ons aangesloten leden hebben daar uiteraard al lang op ingespeeld.”

Veiligheid blijft dus altijd boven alles gaan. En de markt wil dit zien. De GND-garantielabels zijn dan ontwikkeld om de brand-, rook-, inbraak- en geluidwerendheid van een deur of deur-kozijncombinatie op eenvoudige wijze voor iedereen zichtbaar te maken. “De brandwerende GND-deur is te herkennen aan het rode garantielabel en de daaronder geplaatste zekerheidslabel voorzien van een brandicoon in de hangzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code is in één oogopslag te zien welke prestatie de deur of deur-kozijncombinatie levert, bijvoorbeeld 30 of 60 minuten brandwerendheid.”

Het controleren van de rookwerendheid gebeurt op dezelfde wijze. “Zo kan men daar op het prestatiescherm aflezen of de deur aan de Sa- of S200-eis voldoet.”

Meer informatie: www.gnd.nl/rookwerend en www.gnd.nl/brandwerend    

De deur als geluidswerend element mag niet onderschat worden

communicatiebron-gnd-9-kopieren
Lees het gehele artikel

Waar voor de woningbouw eisen ten aanzien van geluidswerendheid van deuren zijn opgenomen in het bouwbesluit, daar moeten zorgsector, bedrijfsleven en kantoren het zonder stellen. “De rol van de deur met betrekking tot geluidswering wordt onderschat”, is de mening van Henk Breel, directeur van de stichting GND Garantiedeuren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20% van de Nederlanders langdurig geluidshinder ervaart. GND heeft in samenwerking met bureau Peutz een geluidsadviestabel voor deursets opgesteld. “Gebruik van een deurset met de juiste geluidswerende prestaties kan de overlast sterk verminderen”, zegt Breel. “Geluidsoverlast kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Op zijn minst neemt de productiviteit af, wanneer men door geluid gestoord wordt.”

communicatiebron-gnd-2-kopieren

Met de app kun je op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en het kozijn controleren.

 

Fysieke en sociale geluidsoverlast

“Voor de woningbouw zijn er wel eisen, maar buiten de woningbouw niet. Initiatieven om geluidshinder te voorkomen moeten dus van de opdrachtgever afkomen, die vaak niet goed op de hoogte is of er gewoon helemaal niet aan denkt”, schetst Breel. Naast fysieke geluidsoverlast bestaat er ook sociale geluidsoverlast. Waar moeten we dan aan denken? Breel antwoordt: “Wanneer er niet is gedacht aan geluidswering op het werk, dan kun je in lastige situaties komen. Denk aan een HR-gesprek achter gesloten deuren, waarbij niet alleen de gesprekspartners continu gestoord worden door geluid van buiten het kantoor, maar waarbij ook het vertrouwelijke gesprek hoorbaar is voor anderen. Hetzelfde geldt voor bespreekruimtes bij artsen. Of wat te denken van hotelkamers, waarbij privacy niet gegarandeerd wordt doordat er geen geluidswering aanwezig is.”

Bewustwording creëren

Met de geluidsadviestabel wil GND mensen informeren en helpen bij het maken van de juiste keuze in deur-kozijncombinatie. “We willen bewustwording creëren en zorgen dat de benodigde informatie helder is en toegankelijk. Daar staan we als GND voor. Geluid is een complexe materie, waarbij er nogal eens verwarring wil ontstaan over de gebruikte begrippen, geluidwaarden en de benodigde geluidsisolatie. Kijk je namelijk alleen naar de geluidswerendheid van het deurblad, dan is dat niet voldoende. Het gaat om de juiste combinatie van deur en kozijn. Onze adviestabel laat helder zien wat deze sets (deur met kozijn) aan geluidswerendheid opleveren.”

communicatiebron-gnd-3-kopieren

Fabrikanten van geluidswerende deuren die zijn aangesloten bij GND zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur.

 

Herkenbaarheid door garantie- en zekerheidslabel

Fabrikanten van geluidswerende deuren die zijn aangesloten bij GND zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur.  Breel legt uit: “Daarmee zijn op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en het kozijn te controleren.” Goede geluidsisolatie van zowel woon- als werkruimten is dus van groot belang. “Als overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten reiken we iedereen graag de hand. Onze leden maken zich op hun beurt sterk voor de optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, ook als het om geluidswerendheid gaat”, aldus Breel. “Wie meer informatie wenst kan daarvoor terecht op onze website, www.gnd.nl.”