Tagarchief: Kingspan

Vertrek Henk Bassie als Managing Director Kingspan Insulation. Benoeming David Macdonald als opvolger

Press-Release1
Lees het gehele artikel

Henk Bassie, Managing Director van Kingspan Insulation Continental Europe, heeft aangekondigd een nieuwe positie bij Kingspan Insulation te hebben geaccepteerd. Per 1 april zal Henk de positie van Managing Director vervullen voor Kingspan Insulation in de regio Africa, Middle East, Asian-Pacific.

Henk heeft ruim 6 jaar de positie van Managing Director in Continentaal Europa met plezier vervuld en kijkt hier trots op terug. “Het was een unieke ervaring, die mij elke dag weer heeft geïnspireerd. Samen met alle medewerkers hebben we vele mijlpalen bereikt. Ik ben trots op de stappen die we hebben gezet die hebben geleid tot groei en waar we nu staan als organisatie. Naast de grote stappen aan de zakelijke kant, hebben we bewezen één van de pioniers te zijn in het vertalen van Kingspan`s Planet Passionate initiatieven. Ik kijk er naar uit wat de toekomst voor Kingspan Insulation brengt”

Opvolger David Macdonald

De opvolger van Henk Bassie is David Macdonald, hij start als Managing Director bij Kingspan Insulation Continental Europe per 1 april.  David is geen onbekende binnen Kingspan en de bouwbranche, hij heeft jarenlange ervaring bij Kingspan in verschillende functies. Hij zal naast zijn rol als Managing Director bij Kingspan Insulation Continental Europe verantwoordelijk blijven voor de Kingspan Unidek bouwactiviteiten en niet-bouwproducten.

David Macdonald: “Ik kijk er naar uit om de groei van Kingspan Insulation voort te zetten als opvolger van Henk. Kingspan Insulation heeft mooie tijden voor de boeg met veel mogelijkheden en uitdagingen en ik kan niet wachten om in deze nieuwe rol aan de slag te gaan.”

Kingspan Insulation

Kingspan Insulation is marktleider op het gebied van isolatie en voorziet de bouwsector van  hoogwaardige hardschuim isolatie. Met een focus op innovatie, duurzaamheid, veiligheid en meer ruimte voor design en inspiratie draagt Kingspan Insulation bij aan het bouwen van de huizen en kantoorgebouwen van de toekomst. Met het 10 jarige wereldwijde duurzaamheidsprogramma Planet Passionate stelt Kingspan zichzelf uitdagende doelstellingen op het gebied van energie, koolstof, circulariteit en water. Meer over Kingspan Insulation: www.kingspaninsulation.be/nl

De échte waarde van slank isoleren

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel

In een stedelijke omgeving is de ruimte beperkt. Architecten, ontwikkelaars en investeerders zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het rendement van het vastgoed te vergroten. Het isoleren van de gebouwschil speelt een cruciale rol bij het terugdringen van de energiebehoefte, maar kan ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verhogen van het financiële rendement, zo blijkt uit recent onderzoek van Kingspan Insulation.

Het is niet de eerste keer dat Kingspan Insulation onderzoek laat uitvoeren naar de echte waarde van slank isoleren. “In 2017 heeft onderzoeksbureau Develop Inc. voor ons onderzocht of de hogere initiële bouwkosten bij toepassing van onze Kooltherm K108 Spouwplaat, als alternatief voor glaswolisolatie, terugverdiend werden door de hogere verkoopwaarde (extra m2 GO x V.O.N. prijs),” zegt Dennis van Lit, Specification Manager van Kingspan Insulation en verantwoordelijk voor het business development team in Nederland. “In 2018 werd dat onderzoek herhaald met de focus op de particuliere huursector. Beide onderzoeken toonden aan dat de extra investering op de bouwkosten ruimschoots werd terugverdiend door een hogere verkoopwaarde of hogere huuropbrengsten.” 

Vernieuwd onderzoek: kosten versus opbrengsten

naamloos 2 kopieren 1

De crux van de Kooltherm K108 Spouw-plaat zit hem in de geringere dikte. Als we uitgaan van vaste buitenmaten, dan volstaat met onze spouwplaat een slankere spouwconstructie,” legt Van Lit uit. “Met een lambdawaarde van 0,018 W/m.K is de Kooltherm K108 Spouwplaat de thermisch best presterende plaat in de markt van hardschuim isolatieplaten. In vergelijking met een glaswolisolatieplaat die een lambdawaarde van 0,032 W/m.K heeft, levert de toepassing van de Kooltherm K108 bij gelijkblijvende buitenmaten een slankere spouwconstructie op. Dit resulteert in meer gebruiksoppervlakte en dat vertegenwoordigt op zijn beurt weer een hogere commerciële waarde.” De afgelopen jaren zijn zowel de bouwkosten als de verkoop- en huuropbrengsten gestegen. Reden voor Kingspan Insulation om het onderzoek opnieuw uit te laten voeren en daaraan nieuwe conclusies te verbinden.

Meer binnenruimte

De referentie voor het onderzoek naar de echte waarde van slank isoleren is een appartementencomplex met dertig appartementen, verdeeld over zes bouwlagen (vijf verdiepingen) waarbij is uitgegaan van de waardes die nu gelden volgens het Bouwbesluit, dus voor de gevel een Rc-waarde van 4.5. Van Lit: “De extra vierkante meters gebruikersoppervlakte die wordt gerealiseerd (als gevolg van de slankere spouwconstructie) door gebruik te maken van de Kooltherm K108 Spouwplaat in plaats van glaswolisolatie, bedraagt circa 37 m2. Het toepassen van onze hardschuim isolatieplaat resulteert in hogere bouwkosten, zowel direct als indirect. Direct, omdat Kooltherm nu eenmaal duurder is dan glaswolisolatie. Indirect, omdat de winst van de extra vierkante meters aan gebruikersoppervlakte zich vertaalt in hogere kosten voor de binnenafwerking. Er zijn immers meer binnenwanden, meer plafonds en vloeren die afgewerkt moeten worden. Per saldo bedraagt het verschil in extra bouwkosten tussen het gebruik van Kooltherm versus glaswol in dit referentieproject circa 15.000 euro. De vraag is dan wat levert die 37 m2 aan extra binnenruimte en dus als extra inkomsten op? Wat is de Return on Investment anno 2020?”

Absolute ondergrens

naamloos 3 kopieren 1

“We praten nu alleen over de commerciële waarde, maar de resultaten van het onderzoek zijn ook heel belangrijk op het gebied van energie. De Kooltherm 108 Spouwplaat is een superslanke plaat waarmee heel hoge thermische prestaties worden gehaald. Dit is niet alleen voor nu belangrijk, maar ook voor de toekomst. De waardes in het onderzoek gelden volgens het Bouwbesluit, dus voor de gevel een Rc-waarde van 4.5. Met de intrede van BENG zal de waarde iets verhoogd worden. Maar dat vinden wij de ondergrens,” aldus Van Lit. “Wij adviseren altijd om meer te doen dan minimaal noodzakelijk is om de energiebehoefte verder omlaag te brengen en ook het binnenklimaat en comfort te waarborgen. Je zult verder zien dat die BENG-normen de komende tijd aangescherpt gaan worden en de grenswaardes verder omlaag gaan. Als je dan met traditionele materialen blijft werken, zullen die isolatiepakketten steeds dikker worden en minder lucratief. Met dit materiaal kun je echt toekomstbestending bouwen.”

Planet Passionate

“Kingspan werkt sinds 2011 al aan een Net Zero Energy Programma om ons bedrijf van duurzame energie te voorzien en ondersteunt ook de ontwikkeling van een wereldwijde schone energie-infrastructuur,” vertelt Van Lit. “Met ons nieuwste programma Planet Passionate stellen we onszelf nog meer ambitieuzere doelen voor de komende tien jaar op het gebied van energie-, CO2- en waterreductie terwijl de circulariteit van onze producten wordt verbeterd.” Wilt u de resultaten van het onderzoek ‘De echte waarde van slank isoleren’ gedetailleerd nalezen, download dan de whitepaper “De echte waarde van slank isoleren” op  www.kingspan.com/nl/aanvraag-whitepaper .